Rechtbank Gelderland, 08-09-2017 / AWB - 16 _ 1925


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4583
Datum08-09-2017
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen loonbelasting terecht. Eiseres maakt gebruik van zogenoemde arbeidsovereenkomst freelancer maar de arbeidsverhouding is naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als dienstbetrekking. Er is sprake van een gezagsverhouding gelet op de mogelijkheid bindende aanwijzingen te geven en de verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst freelancer. Ook sprake van verplichting persoonlijk arbeid te verrichten en loonbetaling. Rechtbank acht grove schuld aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5407