Rechtbank Gelderland, 25-10-2017 / AWB - 15 _ 4175


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5557
Datum25-10-2017
InhoudsindicatieEiseres heeft 75.000.000 betaald voor de overname van de onderneming van Y, een energiebedrijf. In dat kader worden de activa en passiva van Y overgenomen. Tot de overgenomen activa behoren de aandelen in dochtermaatschappij Y1. De groothandelscontracten voor de inkoop van elektriciteit en gas staan op naam van Y1. Eiseres stelt dat sprake is van een activa/passiva-transactie en neemt een afschrijvingslast in aanmerking. Verweerder verdedigt in navolging van Y het standpunt dat de betaalde koopprijs volledig toerekenbaar is aan de aandelen Y1. Y1 vormt een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat 2.185.000 van de betaalde koopprijs moet worden toegerekend aan de aandelen Y1. Ter zake van dat gedeelte kan geen afschrijvingslast worden genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0919 ★★★★★