Rechtbank Gelderland, 30-11-2017 / AWB - 17 _ 2878


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6121
Datum30-11-2017
InhoudsindicatieIB/PVV 2014. Art. 38 AWR, besluit voorkoming dubbele belasting. Kostenvergoeding bezwaar. Eiseres is Nederlandse en werkt op een binnenvaartschip in de EU dat is geregistreerd in Duitsland. Zij is gedetacheerd door een Liechtensteins bureau. Is Nederland heffingsbevoegd? Onderworpenheid volgt niet uit de berichtgeving van de Liechtensteinse belastingdienst. Voor fictieve onderworpenheid geldt onder meer als voorwaarde dat de arbeid gedurende ten minste drie aaneengesloten maanden is verricht binnen het gebied van Liechtenstein. Anders dan eiseres aanvoert gaat het om de werkzaamheden aan boord van het schip en niet om het zich beschikbaar stellen om arbeid te verrichten. De Liechtensteinse uitleg is hiervoor niet van belang. Verweerder heeft na de uitspraak op bezwaar op basis van de alsnog verstrekte A1-verklaring ambtshalve beslist eiseres vrij te stellen van premies volksverzekering. De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat verweerder uitspraak op bezwaar heeft gedaan terwijl de discussie over het verstrekken van de A1-verklaring nog niet afgerond was. Daarom heeft eiseres recht op vergoeding van kosten in bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1505