Rechtbank Gelderland, 23-02-2017 / AWB - 15 _ 560


ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:883
Datum23-02-2017
InhoudsindicatieNavorderingsaanslag IB/PVV 2006. Nieuw feit, vereiste aangifte, waarde certificaten. Eiser was tot 1 december 2006 in dienst van een private-equityfonds, dat (via een dochteronderneming) op 21 augustus 2006 de aandelen van een NV heeft gekocht. Eiser is per 1 januari 2007 toegetreden tot het management van de NV. In dat kader heeft hij certificaten van aandelen verworven voor 10 per stuk. Ten tijde van de regeling van de aangifte IB/PVV van eiser waren er door de inspecteur VPB vragen gesteld aan de NV die van belang konden zijn voor de heffing van IB/PVV bij eiser. Naar het oordeel van de rechtbank had de inspecteur VPB nog onvoldoende gegevens om hetgeen hij wist te koppelen aan eiser. De inspecteur VPB heeft voldoende adequaat gehandeld door een gesprek te organiseren en een termijn te gunnen voor het verstrekken van aanvullende informatie. De inspecteur IB was ten tijde van de aangifteregeling niet op de hoogte van dit gesprek en deze gegevens en behoefde het dossier van de NV niet te raadplegen. Geen ambtelijk verzuim. De rechtbank komt op grond van de feiten tot het oordeel dat de verkrijging op 14 november 2006 heeft plaatsgevonden en dat bij de waardering van de certificaten van die datum moet worden uitgegaan. Verweerder maakt niet aannemelijk dat de waarde van de certificaten toen hoger dan 10 per stuk was. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn stelling dat er sprake is van verschillende waarden in het economische verkeer op 21 augustus 2006. Dat de aandelen tussen 21 augustus 2006 en 14 november 2006 in waarde zijn gestegen is niet aannemelijk geworden. Daarmee is ook niet aannemelijk gemaakt dat eiser niet de vereiste aangifte heeft gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2890 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:249 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3405 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3620