Rechtbank Gelderland, 11-04-2018 / AWB - 16 _ 3530


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:1623
Datum11-04-2018
InhoudsindicatieNavorderingsaanslag vennootschapsbelasting en naheffingsaanslag omzetbelasting. Vergrijpboetes. Bij boekenonderzoek zijn bij een derde facturen aangetroffen die afkomstig zouden zijn van eiseres. De desbetreffende omzet is niet geboekt en de hierin begrepen omzetbelasting niet aangegeven en voldaan. Voor de Vpb heeft eiseres geen aangifte gedaan, terwijl ook los van deze facturen enige omzet is genoten ( 790). Eiseres stelt dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast voor het geheel niet gerechtvaardigd en disproportioneel is. De rechtbank volgt die redenering niet, omdat het in het geheel niet doen van aangifte een gebrek van zodanig gewicht is dat er geen aanleiding is de sanctie achterwege te laten. Voor de OB komt de rechtbank tot omkering in drie kwartalen, op basis van de ontvangsten van bedragen die overeenstemmen met de bedragen op de aangetroffen facturen. De stelling van eiseres dat haar bestuurder een arbeidsovereenkomst met de derde had, is niet aannemelijk. De stellingen van de inspecteur zijn daarmee onvoldoende betwist. Voor zowel de Vpb als de OB is sprake van een redelijke schating. De inspecteur heeft voor de Vpb een boete opgelegd op grond van grove schuld en voor de OB op grond van opzet. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van opzet, omdat eiseres wist dat zij onjuiste aangiften OB en ten onrechte geen aangifte Vpb deed. Opzet sluit grove schuld uit. Daarom moet de boete voor de Vpb worden vernietigd. De boete voor de OB wordt gematigd vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1129 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ9676 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP1626
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3707