Rechtbank Gelderland, 18-05-2018 / AWB - 17 _ 1527


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2230
Datum18-05-2018
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen omzetbelasting met verzuimboetes. Kan aan eiseres in rekening gebrachte OB worden toegerekend aan (voorgenomen) belaste prestaties? Vormt eiseres een fiscale eenheid met andere ondernemers? Eiseres stelt dat zij het beleid bepaalt in dochtervennootschappen. Zij zou managementtaken gaan vervullen ter zake van de activiteiten van de dochters. Hiervoor was een herstructurering nodig. De in aftrek gebrachte OB hield verband met kosten voor de herstructurering. Toen die herstructurering klaar was, brak de financiŽle crisis uit. Hierdoor zijn de activiteiten niet van de grond gekomen en heeft eiseres geen management fees in rekening kunnen brengen. De rechtbank oordeelt dat objectieve gegevens ontbreken waaruit valt af te leiden dat sprake is geweest van een concreet voornemen tot het verrichten van belaste handelingen. Er zijn geen facturen en geen overeenkomsten. Een verklaring ter zitting is geen objectief gegeven. Ook is er te weinig gesteld ter zake van het verband tussen de kosten en het voornemen tot managen. Voor het in rekening kunnen brengen van management fees is immers niet zonder meer een aandeelhoudersverhouding nodig. Daarnaast is geen sprake van een fiscale eenheid. De aanwezigheid van economische verwevenheid is niet aannemelijk geworden. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn worden de boetes ambtshalve gematigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:837 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2498 ★★