Rechtbank Gelderland, 18-06-2018 / AWB - 18 _ 1393


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2655
Datum18-06-2018
InhoudsindicatieProcesrecht. Tijdigheid beroepschrift. Inschakeling gemachtigde door eiser. Uitlegging correspondentie door eiser met verweerder. Aan wie dient verweerder de op de zaak betrekking hebbende stukken te sturen (6:17 van de Awb)? Wet WOZ. Eigen aankoopcijfer
Recht.nl artikelEigen bezwaar eerst (05-07-2018)
Als de gemeente eerst van de gemachtigde van de belanghebbende een bezwaarschrift ontvangt en later nog een bezwaarschrift van de belanghebbende zelf, moet de zij ervan uitgaan dat de belanghebbende zijn machtiging heeft ingetrokken. De gemeente moet haar uitspraak op bezwaar in dat geval sturen naar de belanghebbende zelf.
> Eigen bezwaar wijst op intrekking machtiging (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★