Rechtbank Gelderland, 22-06-2018 / AWB - 17 _ 1575


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2796
Datum22-06-2018
InhoudsindicatieWet IB 2001. Melkveehouder heeft zijn IB-onderneming per 1 januari 2014 ingebracht in een BV. Hij wil alsnog voorzieningen vormen in 2013 voor superheffing die in 2014 verschuldigd is geworden, voor mest die in 2013 is opgeslagen en in 2014 is uitgereden op zijn eigen land door een loonwerker en voor advieskosten over de periode 2009 tot en met 2013, die pas in 2015 zijn gefactureerd. Toepassing Baksteenarrest Hoge Raad. Vormen van voorziening van drie kwart van de superheffing is mogelijk, omdat de oorsprong van die heffing in de veestapel ligt die op balansdatum aanwezig was en omdat geen maatregelen zijn genomen om de heffing te voorkomen. Drie kwart van de melkproductie heeft in 2013 plaatsgevonden en kan daaraan worden toegerekend. Het Mestarrest Hoge Raad is niet van toepassing in dit geval, omdat de kosten voor het uitrijden van de in 2013 opgeslagen mest niet toerekenbaar zijn aan de melkproductie in 2013, maar aan de veevoerproductie in 2014 en daarmee aan de melkproductie in 2014 en 2015. Het vormen van een mestvoorziening is daarom niet mogelijk. Het vormen van een voorziening voor de advieskosten is wel mogelijk. De werkzaamheden waren op balansdatum al verricht, de omvang van de kosten was redelijkerwijs te schatten en aannemelijk is dat de factuur zal worden betaald. Verder is niet aannemelijk geworden dat de kosten al eerder te laste van de winst zijn gebracht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2555 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2035