Rechtbank Gelderland, 30-08-2018 / NL17.12155


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:3728
Datum30-08-2018
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank wijst de vordering van drie gemeenten jegens de bestuurder van een zorgaanbieder tot vergoeding van door de gemeenten aan die zorgaanbieder in het kader van onder Wmo 2015 verleende zorg in natura uitbetaalde zorggelden af.
Recht.nl artikelBestuursaansprakelijkheid als aandachtspunt bij zorgfraude (07-03-2019)
Het blijft voor zorgverzekeraars en gemeenten een uitdaging om fraude door zorgaanbieders te bestrijden. Voor deze partijen in de zorg gloort een lichtpuntje aan de horizon: de bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtspraak lijkt bestuursaansprakelijkheid in deze zaken steeds makkelijker aan te nemen als de fraude voldoende aannemelijk is gemaakt en is onderbouwd.
> Bestuursaansprakelijkheid als aandachtspunt bij zorgfraude (Sophie Groeneveld, AKD.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 30-08-2018
GJ 2018/141
Wmo 2015, Raamovereenkomst, Onrechtmatig handelen, Onjuiste declaratie, Ongerechtvaardigde verrijking, Valsheid in geschrifte, Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 30-08-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2018/268
De gemeenten hebben niet voldaan aan hun verplichting om aan te geven waaruit de wanprestatie van de zorgaanbieder bestaat, zodat niet aan aansprakelijkheid van haar bestuurder wegens een persoonlijk ernstig verwijt wordt toegekomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF2841 ★★★★★