Rechtbank Gelderland, 18-09-2018 / AWB - 17 _ 983


ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Datum18-09-2018
InhoudsindicatieSuccessiewet. Schenkbelasting. Wil tot bevoordeling. Eiser bezit circa 52% van de certificaten van aandelen in een bv. De overige certificaten worden gehouden door de ex-echtgenote van eiser. Eiser koopt die certificaten van de ex-echtgenote. Verweerder stelt dat de koopprijs lager is dan de waarde in het economische verkeer, en legt voor het verschil een aanslag schenkbelasting op.
Recht.nl artikelGeen wil om te bevoordelen, dus geen schenking (04-10-2018)
Voor een schenking in de zin van de successiewet is vereist dat de schenker verarmt en de begiftigde verrijkt. Bovendien moet sprake zijn van vrijgevigheid. Dat wil zeggen dat naast de bewustheid tot bevoordeling van de begiftigde ook is vereist dat degene die verarmt de verrijking van de andere partij heeft gewild.
> Geen wil om te bevoordelen, dus geen schenking (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 18-09-2018
ERF 2018/186
Vrijgevigheid na echtscheiding. Vrouw neemt bevoordeling van ex voor lief, maar schenkt niet.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 18-09-2018
RN 2018/98
Schenkbelasting. Wil tot bevoordeling.
TijdschriftartikelH.A. Drielsma, 'Liberaliteit, causaliteit en finaliteit bij schenking' WPNR 1966/4896-4898
J.L.D.J. Maasland
WPNR 2019, afl. 7243, p. 463
In maart 1966 (WPNR 1966/4896-4898) verscheen in het WPNR een drieluik van de hand van prof. mr. H.A. Drielsma, waarin hij het vereiste van vrijgevigheid bij schenking ofwel de animus donandi van de schenker ten principale onderzoekt. De uitspraak die van de meervoudige belastingkamer van de Rechtbank Gelderland van 18 september 2018 die in dit artikel wordt besproken laat zien dat deze materie nog immer actueel is.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 18-09-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/66.10
Koopprijs certificaten van aandelen in een bv lager is dan de waarde in het economische verkeer. Voor verschil schenkbelasting.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 18-09-2018
RFR 2019/24
Schenkbelasting
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7272 ★★★