Rechtbank Gelderland, 14-03-2019 / AWB - 17 _ 3533, 17_3534 en 17_3535


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:1093
Datum14-03-2019
InhoudsindicatieVerweerder heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd waarbij de door eiser geclaimde verliezen uit onderneming zijn teruggedraaid. De verliezen waren ontstaan doordat eiser, samen met vier andere vennoten in een vof, forse investeringen in machines heeft gedaan en daarop gedurende drie jaar heeft afgeschreven met de fiscale faciliteit van de willekeurige afschrijving (artikel 13 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001). Vervolgens zijn de vof-aandelen ruisend in persoonlijke BV's ingebracht en daarna zijn de machines verkocht aan een andere BV van eiser. De vof is gestaakt. Uit een boekenonderzoek heeft verweerder geconcludeerd dat de vof uitsluitend is opgericht vanwege de fiscale faciliteit van de willekeurige afschrijving. Primair heeft verweerder gesteld dat geen sprake was van een bron van inkomen. De rechtbank is het, gelet op het aan de vennoten uitgebrachte advies van de belastingadviseur en de overige vaststaande feiten van het geval, eens met verweerder. Vooraf was namelijk duidelijk dat de economische activiteiten van de vof in de tijd beperkt zouden zijn tot de duur van de willekeurige afschrijving. Binnen die periode zou, gelet op de aard van de investeringen en de daarmee gepaard gaande hoge financieringslasten, nooit een positief resultaat kunnen worden behaald. Beroep ongegrond.
Recht.nl artikelConstructie met vof leidt tot vergrijpboete (21-03-2019)
Gaat iemand op advies van zijn belastingadviseur alleen een vof aan met het doel om een fiscaal voordeel te behalen na verloop van een korte periode? Dan zal diegene aannemelijk moeten maken dat met het aangaan van de vof daadwerkelijk is bedoeld om een onderneming te exploiteren om daarmee een pleitbaar standpunt te hebben.
> Constructie met vof leidt tot vergrijpboete (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5707 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:638 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8763 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR6821 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3209 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU1991 ★★★