Rechtbank Gelderland, 02-05-2019 / AWB - 17 _ 2613


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:1900
Datum02-05-2019
InhoudsindicatieArtikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Restaurant. Informatiebeschikking. Bewijslast verweerder. Verweerder heeft terecht een informatiebeschikking gegeven omdat gegevens die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de vastlegging in de boekhouding voor een groot deel ontbreken en dat daarmee de mogelijkheid om te controleren of de volledige omzet ook daadwerkelijk in de boekhouding is verantwoord, verloren is gegaan (vgl Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1740) Dit geldt met name voor de notities van de kastellingen, die dagelijks zijn gemaakt, voor het reserveringsbestand, voor de personeelsplanningen en registratie van de daadwerkelijk gemaakte uren. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle binnen een redelijke termijn van de verantwoorde omzet in geld mogelijk maakt. De gebreken in de administratie zijn dermate ernstig dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. Bovendien is de daaraan gekoppelde omkering en verzwaring van de bewijslast gerechtvaardigd.
TijdschriftartikelPerceptie
J.H.P.M. Raaijmakers
Fiscaal Praktijkblad 2019/26
Volgens Wikipedia is perceptie (ook wel waarneming genoemd) het proces van het verwerven, registeren, interpreteren, selecteren van zintuigelijke informatie. Aan dit woord moest ik denken toen ik de uitspraak las van de rechtbank Gelderland van 2 mei 2019.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO4376 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC7256 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2650 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1993 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:4178