Rechtbank Gelderland, 29-01-2019 / AWB - 17 _ 601


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:300
Datum29-01-2019
InhoudsindicatieLeningen aan zuster BV. Verweerder maakt niet aannemelijk dat sprake is van bodemloze putleningen. Wel is sprake van leningen onder onzakelijke voorwaarden. Er is sprake van negatieve fiscale resultaten en een negatief eigen vermogen, de bank heeft al vorderingen op de zustervennootschap van ruim 27 miljoen en heeft ook eiseres heeft al flinke vorderingen op de zustervennootschap. Zekerheden zijn er niet meer in te winnen. Gelet op de verhouding tussen het (negatieve) eigen vermogen en de enorme schuldenlast acht de rechtbank niet aannemelijk dat een onafhankelijke derde, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden, deze leningen zou verstrekken. Dat de overeengekomen rente zakelijk zou zijn verwerpt de rechtbank. De rente kan ook niet verzakelijkt worden omdat de lening deel uit maakt van een pakket voorwaarden waarbij de bank ook allerlei eisen stelt aan eiseres, waaronder het rentepercentage. De rechtbank verwerpt het beroep op bijzondere omstandigheden waardoor eiseres de leningen toch zou kunnen afwaarderen ten laste van de winst. Met het bestaan van (indirecte) zakelijke relaties is nog niet aannemelijk gemaakt dat deze van voldoende gewicht zijn om als doorslaggevende reden te kunnen gelden voor het verstrekken van de leningen. De aanwezigheid van enige relatie levert immers nog geen bewijs op van feiten en omstandigheden waaraan de conclusie kan worden verbonden dat een zakelijk handelende derde, in soortgelijke omstandigheden als eiseres, hetzelfde zou hebben gehandeld en eveneens het debiteurenrisico zou hebben aanvaard.
Recht.nl artikelRente-eis bank maakt lening onzakelijk (01-02-2019)
Soms is de bank alleen bereid om een bv een lening te verstrekken als andere schuldeisers van die bv hun leningen achterstellen en een lage rente berekenen. Voorzover die andere schuldeisers gelieerd zijn aan de schuldenaar, is de kans groot dat de lening (vanaf dat moment) onzakelijk is.
> Rente-eis bank maakt lening onzakelijk (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN3442 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:645 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2340 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3171 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4638 ★★★