Rechtbank Gelderland, 26-09-2019 / 356445


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:4320
Datum26-09-2019
InhoudsindicatieOntslag statutair bestuurder, toets redelijke grond, ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer, loon bij gefixeerde schadevergoeding, gedeeltelijke transitievergoeding naar maatstaven redelijkheid en billijkheid.
Recht.nl artikelOntslag van statutair bestuurder wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag (14-10-2019)
Het ontslag van de statutair bestuurder in de onderhavige zaak was gebaseerd op seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een ondergeschikte. De beschikking illustreert goed wat er allemaal komt kijken bij het ontslag van een statutair bestuurder.
> Ontslag van statutair bestuurder wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag (Vanzijl-advocaten.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 26-09-2019
AR 2019/1027
Ontslag statutair bestuurder wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens diner jegens jongere werkneemster houdt stand. Werknemer had vanuit functie een voorbeeldfunctie. Ondanks ernstig verwijtbaar handelen werknemer, toch gedeeltelijke toekenning transitievergoeding.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 26-09-2019
JAR 2019/266
Seksuele intimidatie van jongere medewerkster door (statutair) directeur, Ontslag rechtsgeldig, Gedeeltelijke transitievergoeding.
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 26-09-2019
OR 2019/129
Ontslag statutair bestuurder wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens een diner jegens een jongere werkneemster houdt stand. Werknemer had vanuit zijn functie een voorbeeldfunctie. Ondanks ernstig verwijtbaar handelen werknemer, toch gedeeltelijke toekenning transitievergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS2030 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF8560 ★★