Rechtbank Gelderland, 23-09-2019 / 7783522


ECLIECLI:NL:RBGEL:2019:4363
Datum23-09-2019
InhoudsindicatieDe rechtsverhouding tussen partijen moet gekwalificeerd worden als overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst). Uit de bedoeling van partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding en uit de uitvoering ervan kan niet worden afgeleid dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Non-concurrentiebeding gedeeltelijk vernietigd wegens strijd met redelijkheid en billijkheid.
Recht.nl artikelManagementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract? (10-10-2019)
Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend via zijn eigen management-bv: het is een veelgebruikte constructie bij ondernemingen. Maar pas op: als er feitelijk sprake is van een arbeidsrelatie, dan kan de rechter de managementovereenkomst als arbeidsovereenkomst beschouwen. In de onderhavige casus werd de management-fee bij een enkele ziekteperiode doorbetaald—maar niet structureel. Een gezagsverhouding werd niet aangetoond. En bovendien had ook een opdrachtgever in zekere mate de bevoegdheid om instructies te geven.
> Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract? (Sander Schouten, AMSadvocaten.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Gelderland 23-09-2019
AR 2019/1031
Opdrachtnemer die een bv heeft opgericht en in naam van die bv een managementovereenkomst heeft gesloten met opdrachtgever, daarbij zelf factureerde en soms per e-mail instructies ontving van opdrachtgever, is niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.