Rechtbank Groningen, 25-09-2009 / 112136/KG ZA 09-268


ECLIECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795
Datum25-09-2009
InhoudsindicatieVordering in conventie tot rectificatie van een ingezonden brief in een medisch tijdschrift. Vordering in reconventie tot verwijdering van een foto met bijbehorende tekst van een door een belangengroep op haar website gehanteerde zwarte lijst. Vrijheid van meningsuiting versus de bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Belangenafweging.
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 25-09-2009, 112136/KG ZA 09-268
JPG 2009/159
Arts mag op zwarte lijst blijven.
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 25-09-2009, 112136/KG ZA 09-268
Mediaforum 2009-11/12, p. 396-396
Art. 10 lid 1 EVRM. Internetpublicatie. Ingezonden brief.
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 25-09-2009, 112136/KG ZA 09-268
«GJ» 2009/135
Vrijheid van meningsuiting belangorganisatie. Reputatie arts. Geen schending beroepsgeheim. Zwarte lijst artsen. Rectificatie ingezonden brief medisch tijdschrift.
TijdschriftartikelRechtbank Groningen, 25-09-2009, 112136/KG ZA 09-268
TvGR 2009, p. 637
Voorzitster van SIN-NL vordert rectificatie van een brief van een medisch specialist in een tijdschrift; medisch specialist vordert in reconventie verwijdering van foto en gegevens op zwarte lijst op website van SIN-NL; vrijheid van meningsuiting van beide partijen; belangenafweging: beide vorderingen afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1273