Rechtbank Haarlem, 30-11-2010 / 15/169315-10


ECLIECLI:NL:RBHAA:2010:BP7926
Datum30-11-2010
InhoudsindicatieRijden onder invloed; Salduz; Onjuiste verwijzingen in proces-verbaal en in bijlage bloedonderzoek naar reeds in 1997 respectievelijk 2005 ingetrokken regelingen. De politierechter komt tot de conclusie dat alsnog is gehandeld overeenkomstig de vigerende Regeling bloed- en urineonderzoek; Door NFI geen consequenties verbonden aan ontbreken van sticker op formulieren; Gelet op het voorgaande is de politierechter van oordeel dat wel een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994 heeft plaatsgevonden. Voorts verbindt de politierechter geen consequenties aan evidente onjuistheden in proces-verbaal, nu deze niet strekken ten nadele van verdachte; Veroordeling tot werkstraf van 48 uren alsmede ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 21 maanden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★