Rechtbank Haarlem, 05-08-2010 / 09/4296 en 09/4297


ECLIECLI:NL:RBHAA:2010:BV7520
Datum05-08-2010
InhoudsindicatieLoonbelasting. Loonadministratie schoonmaakbedrijf. Verweerder heeft aannemelijk gemaakt dat een aanzienlijk deel van de uren, en dus ook een aanzienlijk deel van de uitbetaalde uren niet in de loonadministratie is opgenomen en niet in de aangiftes loonbelasting is verwerkt. Verzwaring van bewijslast. De rechtbank acht de berekening van de theoretische loonsom redelijk. Toepassing anoniementarief wegens ontbrekende identiteitsbewijzen en loonbelastingverklaringen. Boetes wegens grove schuld en opzet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF6486 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7957 ★★★