Rechtbank Haarlem, 21-09-2012 / AWB-09_2560


ECLIECLI:NL:RBHAA:2012:3230
Datum21-09-2012
InhoudsindicatieGelet op de door de Belgische autoriteiten verstrekte gegevens en de door verweerder uitgevoerde identificatie acht de rechtbank aannemelijk geworden dat eisers over de gevraagde gegevens en inlichtingen beschikten en bestond er ook voldoende aanleiding om aan eisers nadere inlichtingen omtrent die rekening te vragen als door verweerder is gedaan. Dit brengt mee dat eisers, ingevolge het bepaalde in artikel 47, eerste lid, van de AWR, verplicht waren om de door verweerder gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. Eisers hebben deze gegevens, ondanks herhaalde verzoeken van verweerder daartoe, niet verstrekt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verweerder terecht in de uitspraken op bezwaar de bewijslast op grond van artikel 25, derde lid, aanhef, letter b, en slot, van de AWR heeft omgekeerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ8524 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0764 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5536 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:220
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:220