Rechtbank Haarlem, 14-03-2012 / 11/5444, 11/5445


ECLIECLI:NL:RBHAA:2012:BV9589
Datum14-03-2012
InhoudsindicatieEen wettelijke bepaling waarin een langere termijn wordt gegund om uitspraak op bezwaar te doen is geen reden om bij de toekenning van immateriŽle schadevergoeding af te wijken van de tweejaarstermijn. Bij een procedure met meer dan ťťn aanslag geldt als uitgangspunt het aantal bezwaarschriften dat is ingediend tegen de verschillende aanslagen. Het niet instellen van een rechtsmiddel tegen het uitblijven van de uitspraak op bezwaar aangevoerd heeft geen invloed op de hoogte van de immateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelRechtbank Haarlem, 14-03-2012, 11/5444, 11/5445 (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2012/1166
Vaststellen hoogte immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelRechtbank Haarlem, 14-03-2012, 11/5444, 11/5445
V-N 2012/26.2.1
Redelijke beslissingstermijn bestuursorgaan is half jaar, ook als wettelijke termijn langer is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE4362 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1767