Rechtbank Haarlem, 01-06-2012 / 11/2197, 11/2198 en 11/2199


ECLIECLI:NL:RBHAA:2012:BW7492
Datum01-06-2012
InhoudsindicatieGelet op alle gebreken in de administratie is de omkering van de bewijslast terecht. De rechtbank acht de berekening en de schatting van verweerder van het aantal ontbrekende kilometers redelijk. Ook de opgelegde boetes wegens (voorwaardelijk) opzet worden gehandhaafd. De overschrijding van de redelijke termijn met 8 maanden is aan eiseres toe te rekenen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★