Rechtbank Limburg, 15-10-2013 / AWB-13_1725


ECLIECLI:NL:RBLIM:2013:7711
Datum15-10-2013
InhoudsindicatiePrepensioen ten onrechte gekort op werkloosheidsuitkering. Eiser vraagt een WW-uitkering aan na verlies van zijn dienstverband van 20 uur per week. Eiser ontvangt sinds 2007 vervroegd deeltijdpensioen en gaat op een later tijdstip op verzoek van zijn werkgever minder werken. UWV kort het prepensioen als inkomen op de WW-uitkering. Eiser beroept zich op artikel 3:5, derde lid, van het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Aib) dat ouderdomspensioen niet tot het inkomen rekent voor zover die uitkering vr het intreden van de werkloosheid werd ontvangen en betrekking heeft op een eerder verlies van arbeidsuren. Volgens verweerder dienen urenvermindering en prepensioen tegelijkertijd in te gaan. Noch de tekst van de bepaling, noch de toelichting stelt dit als voorwaarde. In dit geval is er een zodanige sterke causale relatie tussen minder werken en prepensioen dat het prepensioen betrekking heeft op een eerder arbeidsurenverlies zoals bedoeld in artikel 3:5, derde lid, van het Aib. Het prepensioen stelde eiser in staat om tegemoet te komen aan het verzoek om minder te gaan werken en het bedrag aan prepensioen komt overeen met het loonverlies van een 20-urige werkweek.
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:5032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1901