Rechtbank Limburg, 22-12-2014 / AWB - 13 _ 1187u, 13 _ 1189u, 13 _ 2724u en 14 _ 3765u


ECLIECLI:NL:RBLIM:2014:11107
Datum22-12-2014
InhoudsindicatieBetreft zeer spoedeisende bestuursdwang toegepast door GS Limburg door op het terrein van de voormalige afvalverwerkingsinrichting van Edelchemie bij twee bassins met afvalwater het peil te verlagen en één bassin waarin, na verlaging van het peil, scheuren in de folie bleken te zitten, geheel te legen en het afvalwater en sterk verontreinigd slib op de bodem van dat bassin af te voeren en te verwerken. De rechtbank is van oordeel dat GS met toepassing van artikel 5:31, eerste lid, van de Awb spoedeisende bestuursdwang mochten toepassen door het peil in de bassins te verlagen. Er is sprake van een inrichting zonder vergunning en volgens de weersverwachting was zware regen voorspeld, terwijl bekend was dat het afvalwater (sterk) verontreinigd was. De omstandigheid dat GS het terrein voor eisers had afgesloten en waarschuwingen dat de (grondwater)pomp moest worden uitgezet om overstromingsgevaar te voorkomen, in de wind hebben geslagen, maakt het toepassen van bestuursdwang niet onrechtmatig, maar vormde voor GS wel reden om kostenverhaal in zoverre achterwege te laten. GS hebben eveneens na (toevallige) ontdekking van de scheuren in het bassin in redelijkheid kunnen besluiten met toepassing van spoedeisende bestuursdwang dat bassin geheel te legen en de kosten daarvan op eisers te verhalen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY1691 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:10865 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA2669 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1063