Rechtbank Limburg, 05-09-2014 / AWB - 13 _ 2608u


ECLIECLI:NL:RBLIM:2014:8435
Datum05-09-2014
InhoudsindicatieGeen tijdig bezwaar tegen het besluit tot verlenen van buitengewoon verlof. Ontslag. Ten tijde van de ontslagverlening geen uitzicht meer op vruchtbare samenwerking tussen eiser en verweerder. Impasse. Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid wordt doorslaggevende betekenis toegekend aan de (aanvankelijk) goede beoordeling van eiser, het ingezette verbetertraject en het feit dat verweerder het eiser eigenlijk onmogelijk heeft gemaakt om zijn verbeterpunt in praktijk te brengen. Ontslagvergoeding met een bandbreedte van 51% - 65%.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★