Rechtbank Limburg, 16-01-2015 / AWB - 13 _ 3300, 14 _ 923u


ECLIECLI:NL:RBLIM:2015:289
Datum16-01-2015
InhoudsindicatieBetreft last onder dwangsom aan drijver discotheek in verband met overtreding van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. De rechtbank is van oordeel dat verweerder, gelet op eerder akoestisch onderzoek, waaruit is gebleken dat zonder bouwkundige aanpassingen bij een normaal gebruik de geluidsnormen worden overschreden en de omstandigheid dat die aanpassingen niet zijn gedaan, op basis van indicatieve geluidmetingen heeft kunnen vaststellen dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit zijn overtreden. Met betrekking tot de vraag of sprake is van een incassobrief of een invorderingsbesluit overweegt de rechtbank dat in elk geval bij het besluit op bezwaar een invorderingsbesluit is genomen, dat in beroep kan worden beoordeeld. De invorderingsbesluiten voldoen verder aan de daaraan ingevolge de jurisprudentie te stellen eisen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1911 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX2610 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA2016 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW8181
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA4188