Rechtbank Limburg, 20-05-2015 / C/03/188802 / HA ZA 14-119


ECLIECLI:NL:RBLIM:2015:4198
Datum20-05-2015
InhoudsindicatieOnrechtmatige selectieve betaling aan zustervennootschap. Voorzienbaarheid benadeling schuldeisers. Indien de vennootschap de bedrijfsactiviteit heeft gestaakt en de bankschuld wordt overgenomen door een zustervennootschap, mag het resterend banksaldo niet worden aangewend voor betaling aan die zuster, met name niet indien de vennootschap volgens de bestuurder technisch failliet is. Voorzienbaar was dat de vennootschap door die betaling feitelijk onmachtig was gemaakt (reguliere) schuldeisers te betalen en dat een eventuele vordering/ontslagvergoeding van de enig overgebleven werknemer niet zou kunnen worden voldaan.
Recht.nl artikelSelectieve betaling door failliet: onrechtmatig of niet? (27-05-2015)
Een vennootschap betaalde in de aanloop naar haar faillissement een schuld af bij een zustervennootschap. Ook al werd een opeisbare schuld voldaan, toch bleef er geen geld meer over voor andere schuldeisers. De curator van de BV sprak de bestuurder aan. Is deze selectieve betaling toegestaan of is dit onrechtmatig?
> Selectieve betaling door failliet: onrechtmatig of niet? (Marco Guit, AMS Advocaten)
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 20-05-2015
RI 2015/88
Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betaling. Is de overmaking van het creditsaldo van de bankrekening aan een zustervennootschap in het kader van een kredietovername onrechtmatig?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BL2154 ★★