Rechtbank Limburg, 14-01-2016 / AWB-15_3611 (2)


ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:218
Datum14-01-2016
InhoudsindicatieBetreft verzoek om een voorlopige voorziening tegen een door de burgemeester opgelegde last onder bestuursdwang om de exploitatie van een horeca-inrichting (ijssalon) zonder de vereiste exploitatievergunning (de vergunning) te beŽindigen en beŽindigd te houden. Verzoeker runt de inrichting al geruime tijd zonder vergunning, terwijl omwonenden daarvan hinder ondervinden. Verzoeker heeft aannemelijk gemaakt dat hij een duidelijk en groot financieel belang heeft bij het voortzetten van zijn activiteiten in de periode totdat zekerheid is verkregen of het nieuwe bestemmingsplan, dat niet aan verlening van een vergunning in de weg staat, in werking treedt en een vergunning wordt verleend. De voorzieningenrechter acht bij de belangenweging doorslaggevend dat verzoeker zich bereid heeft verklaard in de periode tot de te nemen beslissing op bezwaar de openingstijden te beperken en schorst het bestreden besluit tot en met zes weken na de te nemen beslissing op bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3885 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:9063