Rechtbank Limburg, 13-03-2018 / AWB 17/1088, 17/1089, 17/1091 en 17/1092


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:2327
Datum13-03-2018
InhoudsindicatieDuurzaam gescheiden leven onder de AOW; terugvordering AOW pensioen naar de norm voor ongehuwden met terugwerkende kracht onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier Dat heeft de rechtbank bij uitspraak van 13 maart 2018 besloten. Eisers waren gehuwd, maar woonden apart. De kosten van elkaars woningen werden betaald van een gezamenlijke bankrekening en ook werden er in beperkte mate nog samen sociale activiteiten ondernomen. Bij het aanvragen van de AOW in 2009 hebben eisers bij de meerkeuzevraag hoe is uw woonsituatie op het aanvraagformulier AOW ik ben gehuwd, maar leef gescheiden aangevinkt. Vervolgens is door de SVB aan ieder afzonderlijk een AOW pensioen naar de norm voor ongehuwden toegekend. In augustus 2016 heeft de SVB besloten dat eisers eigenlijk een AOW pensioen naar de norm voor gehuwden hadden moeten krijgen. Vanwege de financiŽle verwevenheid en omdat eisers nog samen sociale activiteiten ondernamen kon hun leefsituatie niet worden aangemerkt als duurzaam gescheiden levend als bedoeld in de AOW. Eisers moesten het teveel ontvangen AOW pensioen vanaf juni 2012 tot augustus 2016 terugbetalen. Dat laatste is naar het oordeel van de rechtbank onterecht vanwege strijd met de rechtzekerheid. Eisers leefsituatie heeft de SVB weliswaar vanaf augustus 2016 terecht aangemerkt als duurzaam gescheiden leven. De voortzetting van het AOW pensioen vanaf die maand naar de norm voor gehuwden is daarom eveneens terecht. Het besluit van de SVB dat eisers het teveel betaalde pensioen vanaf juni 2012 moeten terugbetalen is niet terecht. Dit omdat niet kan worden gezegd dat eisers het aanvraagformulier onjuist hebben ingevuld. De door eisers aangevinkte optie ik ben gehuwd, maar leef gescheiden was, gelet op de overige voorgedrukte antwoorden, de enige juiste. Een mogelijkheid om meer duidelijkheid te geven over de leefsituatie ontbrak op het aanvraagformulier. Ook de toenmalige brochure bood geen duidelijke toelichting. Dat eisers dus voor het antwoord ik ben gehuwd, maar leef gescheiden hebben gekozen, terwijl dit niet overkwam met de juridische invulling van het begrip duurzaam gescheiden leven, kan eisers niet worden verweten.
Recht.nl artikelTerugvordering AOW onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier (13-03-2018)
Het AOW-pensioen van een koppel dat in de veronderstelling was duurzaam gescheiden te leven en daarom AOW ontving naar de norm voor ongehuwden mag niet worden teruggevorderd wegens onduidelijkheden in het aanvraagformulier.
> Terugvordering AOW pensioen met terugwerkende kracht onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier (Rechtspraak.nl)
> Onterechte terugvordering AOW vanwege schending rechtsbeginselen (Vindbestuursrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:172 ★★