Rechtbank Limburg, 03-07-2018 / 03/995002-13


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:6266
Datum03-07-2018
Inhoudsindicatie47-jarige man uit Sittard wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens het leiding gegeven aan het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte door [rechtspersoon 1] en [rechtspersoon 2], opzettelijk (ver)valste facturen ter ondersteuning van de ingediende aangiften loonbelasting bij de Belastingdienst in te (laten) dienen ten name van de besloten vennootschappen, waarvan hij bestuurder dan wel feitelijk leidinggevende was. Op deze manier werd er te weinig loonbelasting geheven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★