Rechtbank Limburg, 16-07-2018 / AWB - 17 _ 2364 en AWB - 17 _ 2581 en AWB - 17 _ 2638 en AWB - 17 _ 2582 en AWB - 17 _ 2566


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:6720
Datum16-07-2018
InhoudsindicatieBetreft beroep van een aantal omwonenden tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van de Noordelijke Schootsvelden en het Ligneplein te Sittard als evenemententerrein. Gelet op de in de omgevingsvergunning voor de diverse categorieën evenementen gestelde geluidnormen en overige regels onder meer ten aanzien van de begrenzing van de duur en omvang van de evenementen en de daartussen aan te houden rustperiodes, afgezet tegen het door verweerder geformuleerde belang bij deze activiteiten, kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat verweerder bij afweging van de in aanmerking te nemen belangen vanwege de te verwachten geluidoverlast en de daardoor optredende verslechtering van het woon- en leefklimaat van eisers niet in redelijkheid tot zijn besluit om omgevingsvergunning te verlenen, heeft kunnen komen.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 16-07-2018
OGR 2018/165
Tijdelijke omgevingsvergunning evenemententerrein. Kruimelgevallenregeling. Termijn tien jaar. Herziening bestemmingsplannen en tijdelijkheid. Onaanvaardbaarheid geluidhinder.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1245 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3276 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:757