Rechtbank Limburg, 01-10-2018 / 7163264 CV EXPL 18-5222


ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:9246
Datum01-10-2018
InhoudsindicatieKort geding. Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet rechtsgeldig overeengekomen. Niet voldaan aan motiveringsplicht. Nietig concurrentiebeding
Recht.nl artikelMotiveer concurrentiebeding - of het is ongeldig (17-10-2018)
Aan concurrentiebedingen zijn strikte wettelijke eisen gesteld. Worden deze eisen niet nageleefd, dan is het concurrentiebeding nietig. Vooral de motiveringsplicht in tijdelijke contracten wordt streng beoordeeld.
> Werkgevers let op: motiveer concurrentiebeding of het is ongeldig (Sander Schouten, AMSadvocaten.nl)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1692