Rechtbank Maastricht, 01-06-2011 / 03-630894-07


ECLIECLI:NL:RBMAA:2011:BQ7114
Datum01-06-2011
InhoudsindicatieVeroordeelde is bij vonnis van de politierechter d.d. 27 november 2007 onder meer veroordeeld ter zake het in de periode van 1 februari 2006 tot en met 25 april 2006 opzettelijk telen van een groot aantal hennepplanten. Het geschatte voordeel dat veroordeelde uit de baten van voornoemd strafbaar feit en soortgelijke feiten heeft verkregen, wordt door de rechtbank vastgesteld op een bedrag van 97.400,64. Nu er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, zal voornoemd bedrag met 5.000,- worden verminderd. Veroordeelde wordt verplicht tot betaling van een bedrag van 92.400,64.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★