Rechtbank Midden-Nederland, 03-09-2013 / UTR 13-560 en UTR 13-830


ECLIECLI:NL:RBMNE:2013:3685
Datum03-09-2013
InhoudsindicatieStrafontslag politieambtenaar; zeer ernstig plichtsverzuim; terugvordering te veel betaald salaris Samenvatting: Verweerder heeft aan eiser de straf van ontslag opgelegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Verder is eisers bezwaar tegen het niet-uitbetalen van zijn salaris per september 2012 ongegrond verklaard. Tevens heeft verweerder van eiser het te veel betaalde salaris teruggevorderd. De rechtbank volgt eiser niet in zijn stelling dat zijn gemachtigde ten tijde van het bekendmaken van het ontslagbesluit nog niet als zijn gemachtigde kon worden aangemerkt. Verweerder heeft het ontslagbesluit op juiste wijze bekendgemaakt door dit aan eisers gemachtigde toe te zenden. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig plichtsverzuim door het versturen van een e-mail waarmee hij de indruk heeft gewekt dat als zijn ex-echtgenote hem geen 250,- zou betalen, hij dan een seksfilm van haar op You Tube zou zetten en haar andere eigendommen zou weggooien, door het ten onrechte doen voorkomen alsof hij een aanzienlijk geldbedrag van zijn vader had geschonken aan KWF Kankerbestrijding, door het versturen van een vervalste brief van KWF Kankerbestrijding aan de advocaat van zijn vader en door het raadplegen van het politie-informatiesysteem voor privédoeleinden. Verweerder heeft zich op het standpunt mogen stellen dat de gedragingen eiser ten volle zijn toe te rekenen. De straf van ontslag is in dit geval niet onevenredig te achten. Verweerder was bevoegd om aan eiser de straf van ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim op te leggen. Verweerder heeft daarom ook de salarisbetaling aan eiser per september 2012 mogen stopzetten. Dat beroep is ongegrond. Vaststaat dat verweerder het salaris dat hij vanaf september 2012 van eiser terugvordert, onverschuldigd aan hem heeft betaald. Onder deze omstandigheden was verweerder bevoegd het te veel betaalde salaris vanaf september 2012 van eiser terug te vorderen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser terecht aangevoerd dat uit het dossier onvoldoende kan worden afgeleid hoe het bedrag dat van eiser wordt teruggevorderd precies tot stand is gekomen. Tussenuitspraak wat betreft dat beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AN8942 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU6918
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1308