Rechtbank Midden-Nederland, 10-12-2014 / UTR 14/1837 en UTR 14/2868


ECLIECLI:NL:RBMNE:2014:6633
Datum10-12-2014
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Montfoort. De buurman van een melkveehouder had B en W gevraagd om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van twee woningen en een paardenfysiotherapiepraktijk op de melkveehouderij, omdat dit volgens hem in strijd is met het bestemmingsplan. B en W hebben dat geweigerd. De buurman ging daarop in beroep bij de rechtbank. Tijdens de behandeling van het beroep is gebleken dat de gemeente in het verleden aan de melkveehouder heeft voorgesteld anders te bouwen dan volgens de aan hem verleende vergunning. Dat is afgesproken in het kader van de onderhandeling tussen de gemeente en de melkveehouder over de aankoop van gronden die de gemeente nodig had. Pas op zitting bij de rechtbank kwam boven tafel dat dit de achtergrond was van de weigering om handhavend op te treden. Andere houdbare argumenten om niet te handhaven bleken er niet te zijn. De rechtbank heeft geoordeeld dat B en W met de weigering om in dit geval handhavend op te treden, hun handhavingsbevoegdheid voor een ander doel hebben gebruikt dan waarvoor die is gegeven. Dat is in strijd met het verbod van misbruik van bevoegdheid.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP0510 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BO9189 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7290
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2217
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1353
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3539
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3035