Rechtbank Midden-Nederland, 19-02-2016 / 4744661 UV EXPL 16-10 YT/1301


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:1216
Datum19-02-2016
InhoudsindicatieSchorsing concurrentiebeding.
Recht.nl artikelGeldig concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (16-03-2016)
Sinds 1 januari 2015 geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding alleen geldig is als het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Recent zijn echter twee uitspraken gewezen waarin het concurrentiebeding ook in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldig werd geacht.
> Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een (on)neembare horde? (Tjeerd Hoekstra, CMS)
> Rechter accepteert concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst (Maarten van Gelderen, Ontslag.nl)
> Motivering concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Debby Hermans, Banning Advocaten)
> Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst: wanneer mag het wel? (Marita Hoogeveen, Kennedy Van der Laan)
> Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zijn we al iets wijzer? (Paulien van der Grinten, TeekensKarstens)
> Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst geldig (Remmelt Suir, Van Diepen Van der Kroef)
Recht.nl artikelWwz-uitspraken: het concurrentiebeding (update) (04-10-2016)
De nieuwe motiveringsplicht van concurrentiebedingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten is zeer specifiek. Een update van recent verschenen uitspraken.
> WWZ uitspraken: het concurrentiebeding (update) (Pegah Silakhori, Ploum Lodder Princen)
> ECLI:NL:RBNNE:2016:2296 (Recht.nl)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)