Rechtbank Midden-Nederland, 16-06-2016 / UTR 16/119


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:3424
Datum16-06-2016
InhoudsindicatieProjectsubsidie; verlaagde vaststelling; Kaderregeling subsidies VWS; geen goedkeurende accountantsverklaring Verweerder eiseres heeft mogen toerekenen dat de accountant geen oordeel heeft kunnen geven over de subsidiedeclaratie als geheel. Dat het bijhouden van een urenregistratie op grond van de Subsidieregeling niet verplicht is, doet niet af aan de verplichting van de subsidie-ontvanger om een zodanige ingerichte administratie bij te houden dat daarin de gerealiseerde prestatie-eenheden te allen tijde kunnen worden nagegaan. Eiseres heeft ook niet op andere wijze aan deze verplichting voldaan. Geen sprake van schending rechtszekerheidsbeginsel. De korting van 20% op de subsidie is ook niet onevenredig.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1038
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6939