Rechtbank Midden-Nederland, 18-07-2016 / C/16/417595 / KL ZA 16-208


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:4013
Datum18-07-2016
InhoudsindicatieBeëindiging huur bedrijfsruimte door curator na faillissement huurder. Vraag of derde op grond van concerngarantie verplicht is om de huurtermijnen na opzegging door de curator tot het einde van de huurovereenkomst te voldoen. Toetsingskader van geldvordering in kort geding.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 18-07-2016
RI 2016/92
Huurovereenkomst. Moet een derde op grond van concerngarantie de huurtermijnen over de periode na opzegging door de curator tot het einde van de huurovereenkomst voldoen aan verhuurder?
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 18-07-2016
HIP 2016, sign. 179
Concerngarantie
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 18-07-2016 (met noot)
C. Dullaart
JOR 2017/12
Uitleg garantiebepaling in huurovereenkomst, Haviltex-maatstaf, Onduidelijk of partijen bedoeld hebben dat garantie ook strekt tot vergoeding huurtermijnen na beëindiging huurovereenkomst door curator van huurder ex art. 39 Fw, Verwijzing naar HR 5 april 2013, «JOR» 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx); HR 7 februari 2014, «JOR» 2014/92, m.nt. Bakker (Afvalzorg/Slotereind) en HR 15 november 2013, «JOR» 2014/27, m.nt. JJvH onder «JOR» 2014/28 (Romania Beheer)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 18-07-2016
FIP 2017, sign. 140
Uitleg garantiebepaling in huurovereenkomst
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1244 ★★★★