Rechtbank Midden-Nederland, 10-08-2017 / UTR 17/2598


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4107
Datum10-08-2017
InhoudsindicatieVerzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar. Omgevingsvergunning voor vellen van 6 bomen. Buurtvereniging wordt als belanghebbende in de zin van de Awb aangemerkt. De door verzoekster aangedragen alternatieven voor ontsluiting van het terrein, brengen niet zonder meer met zich mee dat vergunning geweigerd had moeten worden, dit gelet op het toetsingskader van de APV. Voorts niet gebleken dat vergunning voorbarig is verleend vanwege het feit dat herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Voorzieningenrechter volgt verder niet het betoog van verzoekster dat verweerder zijn eigen velbeleid niet heeft uitgevoerd.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2840 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR4883 ★★