Rechtbank Midden-Nederland, 22-11-2017 / 5864463 UC EXPL 17-5032


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5676
Datum22-11-2017
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Norm Ontvanger / [achternaam].
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 22-11-2017
OR 2018/11
Vordering van een crediteur van een failliete vennootschap tegen haar voormalige bestuurders wegens schending van de Beklamel-norm. De kantonrechter wijst de vordering toe, omdat de bestuurders hebben toegelaten dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakwam terwijl zij de schade die daardoor werd veroorzaakt in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hadden kunnen en moeten voorkomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★