Rechtbank Midden-Nederland, 19-12-2017 / UTR 17/2709-T


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6939
Datum19-12-2017
Inhoudsindicatietussenuitspraak, subsidie, VWS-subsidie, verantwoording personeelskosten, projectsubsidie artikel 39 Kaderregeling VWS-subsidies Tussenuitspraak. De rechtbank is van oordeel dat verweerder ten onrechte een bedrag van 404.115,40 als onzekere post heeft aangemerkt. Daartoe is van belang dat verweerder niet twijfelt aan de inzet van medewerkers die ten behoeve van het project heeft plaatsgevonden, behoudens de inzet van medewerkers tot een bedrag van 76.977,-. Ter zitting heeft verweerder toegelicht het aannemelijk te vinden dat de werkzaamheden zijn verricht. De rechtbank kan verweerder verder niet volgen in zijn standpunt dat eiseres in haar verantwoording een onderscheid had moeten maken tussen de inzet ten behoeve van het project enerzijds en de inzet ten behoeve van de Minister van Justitie en Veiligheid anderzijds. Als aan de inzet ten behoeve van het project niet wordt getwijfeld, dan is deze eis immers overbodig en daarom ten onrechte gesteld. De rechtbank is verder van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd op grond waarvan een korting is toegepast van 20%. De enkele verwijzing naar een interne gedragslijn is hiervoor onvoldoende. Daarmee is immers die interne gedragslijn niet inzichtelijk gemaakt. De rechtbank stelt verweerder in de gelegenheid het gebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3139
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3424
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3139