Rechtbank Midden-Nederland, 24-10-2018 / 6395053 AC EXPL 17-3936 JH/1050


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5407
Datum24-10-2018
InhoudsindicatieOvergang van onderneming. Werknemer was gedetacheerd bij overdragende overneming. Overdragende ondernemer kan niet worden beschouwd als feitelijk werkgever van werknemer. Inzet van de werknemer had geen permanent karakter. Wel sprake van opvolgend werkgeverschap.
Recht.nl artikelHeineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019 (21-12-2018)
In de Heineken/Albron-zaak werd beslist dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen—en dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken, waarin gewerkt werd met personeelsvennootschappen, niet ontkomen kon worden aan de werking van de regels over overgang van onderneming, als de betreffende personeelsleden waren toe te rekenen aan de bedrijfsactiviteiten die overgingen. Na deze spraakmakende uitspraak bleef het lang stil, maar de Rechtbank Midden-Nederland boog zich over een zaak waarin deze kwestie aan de orde kwam.
> Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019 (Muriel Middeldorp, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 24-10-2018
TAP 2019, sign. 43
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:625