Rechtbank Midden-Nederland, 14-11-2018 / C/16/444169 / HA ZA 17-644


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5484
Datum14-11-2018
InhoudsindicatieVernietiging borgtocht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvulling leemte overeenkomst.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 14-11-2018
OR 2018/170
Vordering tot nakoming borgtochtovereenkomst, subsidiair tot schadevergoeding op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank wijst de vordering af, omdat de overeenkomst is vernietigd wegens het ontbreken van toestemming van de echtgenote van gedaagde in conventie, ex. artikel 1:88 (1c) BW. Ook de subsidiaire bestuurdersaansprakelijkheidsvordering wordt afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3516 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8493 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3749 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD5520 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3362 ★★