Rechtbank Midden-Nederland, 28-11-2018 / 6673992 / MC EXPL 18-1410


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:5852
Datum28-11-2018
InhoudsindicatieTussen partijen is wel een overeenkomst tot stand gekomen. Eiser heeft recht op de overeengekomen vergoedingen. Deze zijn deels voldaan door RC verrekening met BV van eiser. Geen dwaling van de gedaagde. Wel mag worden verrekend met toegewezen vordering in reconventie. Afgewezen zijn de vorderingen in reconventie tot betaling op grond van onrechtmatige daad (onbehoorlijke taakvervulling of bestuurdersaansprakelijkheid), bestuurdersaansprakelijkheid en te veel betaald salaris.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★