Rechtbank Midden-Nederland, 28-02-2018 / C/16/429707 / HA ZA 16-963


ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:723
Datum28-02-2018
InhoudsindicatieDe bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden kan geen ernstig verwijt gemaakt worden rondom de bouw van twee panden in Leiden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure die werd aangespannen door ROC Leiden. ROC Leiden wilde een gedeelte van de twee gebouwen gebruiken voor eigen onderwijs. Een ander gedeelte wilde zij gaan verhuren, met name aan leerwerkbedrijven. De panden zijn omstreeks 2012 in gebruik genomen. Eind 2011 is ROC Leiden in financiŽle moeilijkheden geraakt. Door leningen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van in totaal 40 miljoen euro kon de onderwijsinstelling overeind blijven. De leningen zijn inmiddels omgezet in een subsidie. Daardoor is ROC Leiden nu weer financieel gezond. In opdracht van de minister heeft de Commissie Meurs in 2015 onderzoek gedaan naar de gang van zaken en de rol van bestuurders en toezichthouders. Die concludeerde dat er aanleiding was om te onderzoeken of de bestuurders aansprakelijk zijn voor onbehoorlijk bestuur. Volgens de commissie was er geen aanleiding voor onderzoek naar aansprakelijkheid van de toezichthouders. Hierna heeft ROC Leiden zowel de voormalige bestuurders als een aantal toezichthouders voor de rechter gedaagd. Voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders is vereist dat zij ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. De beoordeling daarvan hangt af van alle omstandigheden van het geval. Volgens de rechtbank kan aan de bestuurders en toezichthouders geen ernstig verwijt worden gemaakt. Van belang daarbij is dat het bouwproject paste in de geest van die tijd, waarbij mbo-instellingen werden gestimuleerd tot concurrentie en tot het ontwikkelen van leerwerkparken. ROC Leiden heeft haar verwijten onvoldoende hard gemaakt. De rechtbank heeft ook haar verbazing uitgesproken over het feit dat ROC Leiden de toezichthouders heeft gedagvaard, ondanks de conclusie van de Commissie Meurs over hun rol.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2018/92
De bestuurders van ROC Leiden kan geen ernstig verwijt worden gemaakt van het realiseren van deels commerciŽle nieuwbouw. Deze nieuwbouw was in het statutaire belang van ROC Leiden. De destijds door het bestuur gekozen opstelling als gedeeltelijke projectontwikkelaar kan worden begrepen vanuit de toenmalige context waarin deze plannen werden ontwikkeld, in het bijzonder de daarbij door de overheid opgelegde marktwerking in het hoger onderwijs.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
RN 2018/38
Bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden kan geen ernstig verwijt gemaakt worden rondom de bouw van twee panden in Leiden
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
OR 2018/47
Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden wegens onbehoorlijk bestuur? De rechtbank oordeelt dat hen geen ernstig verwijt valt te maken voor hun handelen rondom de nieuwbouw van twee panden waardoor het ROC Leiden in financiŽle moeilijkheden kwam.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018 (met noot)
M.J. van Uchelen-Schipper
JOR 2018/147
Stichting ROC Leiden, Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in publieke sector, Geen sprake van ernstig verwijt in verband met besluit tot nieuwbouw, Bouwproject past in toen bestaande tijdsgeest en dient belangen van ROC Leiden, Statutaire doel is niet overschreden, Bestuurders hebben hun taak niet onbehoorlijk vervuld, Jegens toezichthouders zijn geen andere specifieke verwijten gemaakt, zodat ook vordering ex art. 6:162 BW wordt afgewezen, Ten overvloede geeft rechtbank uiting aan haar verbazing over dagvaarden van toezichthouders gelet op oordeel van Commissie-Meurs over hun rol.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
RAV 2018/48
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
RO 2018/44
Aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 28-02-2018
FIP 2018, sign. 299
Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in publieke sector.
TijdschriftartikelPersoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en intern toezichthouders in het onderwijs - Uitspraak ROC Leiden noopt tot doordenking van behoefte aan verpersoonlijking
M.F. Nolen
MvV 2018, afl. 12, p. 364
De uitspraak over de aansprakelijkheid van bestuurders en intern toezichthouders bij Stichting ROC Leiden noopt tot doordenking van het externe toezicht in het onderwijs, de betekenis van dat externe toezicht op het functioneren van bestuurders en intern toezichthouders, de omgang met het instrument van bestuurdersaansprakelijkheid en meer maatschappelijke nuance.
TijdschriftartikelROC Leiden, een aansprakelijkstelling voor de bŁhne
T. van den Berg
Bb 2019/27
In deze bijdrage bespreekt de auteur de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 28 februari 2018 over aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders van de Stichting ROC Leiden.
TijdschriftartikelDelegatie van bestuursbevoegdheden
K.H.M. de Roo
WPNR 2019, afl. 7243, p. 469
In het algemeen bestaat weinig duidelijkheid over de delegatie-figuur en haar invloed op de bestuurstaak. Kan het bestuur vrijelijk bevoegdheden delegeren? Verliest het bestuur bevoegdheden door delegatie? Moet het bestuur ingrijpen wanneer een gedelegeerde bevoegdheid ondoelmatig gebruikt wordt? En zo ja, hoe? Omdat de delegatie van bestuursbevoegdheden als problematisch wordt ervaren, verkent auteur in dit artikel het onderwerp nader.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1483 ★★★★★