Rechtbank Midden-Nederland, 25-03-2019 / AWB - 17 _ 4562


ECLIECLI:NL:RBMNE:2019:1234
Datum25-03-2019
InhoudsindicatieBeoordeeld is of sprake is van een causaal verband tussen de werkzaamheden van eiser en de bij hem geconstateerde ziekte van Lyme. De rechtbank heeft hierbij de uitspraak van de Hoge Raad van 6 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:536) als uitgangspunt genomen. Daarin staat dat de bewijslast voor het oorzakelijk verband in principe bij de werknemer ligt. Volgens de HR moet het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband in beginsel echter worden aangenomen indien de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In dat geval bestaat er een vermoeden dat van een oorzakelijk verband sprake is. Voor dit vermoeden is volgens de HR geen plaats in het geval het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is. De HR heeft criteria gegeven aan de hand waarvan dit moet worden beoordeeld. Aan de hand van die criteria is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat in dit geval geen sprake is van een situatie waarin het verband tussen eisers ziekte van Lyme en zijn werkzaamheden voor verweerder te onzeker of te onbepaald is. Dat betekent dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel van toepassing is. De rechtbank is vervolgens tot het oordeel gekomen dat verweerder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat betekent dat het causaal verband tussen eisers werkzaamheden en zijn ziekte moet worden aangenomen. Het beroep is gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM3714 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:536 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2762