Rechtbank Midden-Nederland, 14-05-2019 / AWB - 17 _ 4064


ECLIECLI:NL:RBMNE:2019:2221
Datum14-05-2019
InhoudsindicatieWob, Auteurwet, Geneesmiddelenwet, Databankenwet artikel 10, tweede lid, onder g Wob Openbaarmaking van onderdelen van het registratiedossier handelsvergunning medicijnen. Bibliografische aanvraag. De Geneesmiddelenwet en Auteurswet bevatten geen uitputtende openbaarmakingsregeling. Bescherming van auteursrecht door de weigeringsgronden van de WOB. Het registratiedossier is geen databank. CBG heeft artikel 10, lid 2, g, van de Wob juist toegepast door alleen de wetenschappelijke conclusies van de vergunninghouder in het registratiedossier bij de aanvraag van de handelsvergunning niet openbaar te maken. Geen integrale geheimhouding van het registratiedossier. Onevenredige benadeling bij gedeeltelijke openbaarmaking van het registratiedossier (bibliografische aanvraag) is niet aannemelijk. Identiteit Wob-verzoeker mag geheim blijven. Wob-verzoeker geen derde-partij in procedure.
TijdschriftartikelRechtbank Midden-Nederland 14-05-2019 (met noot)
S.M.M. van der Meulen
JGR 2019/33
Openbaarmaking, Registratiedossier, Geneesmiddel, Wob-verzoek.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:115 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL1831 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4120 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3527
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3754