Rechtbank Noord-Holland, 05-07-2013 / HAA 12/5907


ECLIECLI:NL:RBNHO:2013:6272
Datum05-07-2013
InhoudsindicatieParticipatie in besloten fonds voor gemene rekening leidt niet tot ondernemerschap in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001 omdat de deelnemer niet verbonden wordt voor verbintenissen van de onderneming dan wel, voor zover hij daarvoor wel wordt verbonden, de aansprakelijkheid zodanig is beperkt, de onderneming niet mede voor zijn rekening en risico wordt gedreven. Geruisloze inbreng van de participatie in een B.V. is daarom niet mogelijk. Geen geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA3823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:811 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:811 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443