Rechtbank Noord-Holland, 24-01-2013 / 12-1359


ECLIECLI:NL:RBNHO:2013:BY9583
Datum24-01-2013
InhoudsindicatieEeuwigdurende particuliere erfpacht beperkt het genot van de zaak niet. De hoorplicht is door de heffingsambtenaar niet serieus genomen en de bestreden uitspraak op bezwaar is onvoldoende gemotiveerd en bestaat uit "knip- en plakwerk" van bouwstenen. Het overzicht taxatiewaarden geeft onvoldoende inzicht in de verschillen in kwaliteit, staat van onderhoud en ligging. Gegrond beroep en WOZ-waarde wordt door de rechtbank lager vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BV2794 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2375
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4910