Rechtbank Noord-Holland, 01-05-2013 / AWB 12/5008


ECLIECLI:NL:RBNHO:2013:CA3183
Datum01-05-2013
InhoudsindicatieWAV-boete. Eiseres had Bulgaarse werkneemsters in dienst zonder dat voor hen een tewerkstellingsvergunning was afgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om bij aanvang van de arbeid na te gaan of aan alle voorschriften van de wet wordt voldaan. Geen van de betrokken vreemdelingen konden worden aangemerkt als zelfstandige. Er is geen sprake van verminderde verwijtbaarheid aan de zijde van eiseres. Het beroep op schending van de redelijke termijn faalt, omdat in de regel eerst met de kennisgeving van de boete jegens de beboete een handeling wordt verricht waaraan deze de verwachting kan ontlenen dat hem een boete zal worden opgelegd. Sedert dit moment zijn in het onderhavige geval nog geen twee jaar verstreken. Geen reden tot matiging van de boete.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY4427 ★★★