Rechtbank Noord-Holland, 03-04-2014 / 2441954 CV EXPL 13-7057


ECLIECLI:NL:RBNHO:2014:10523
Datum03-04-2014
InhoudsindicatieVennootschapsrecht. Aansprakelijkheid voor nakoming van voor oprichting van een BV aangegane verplichtingen, die nadien door de BV zijn bekrachtigd, waarna de BV is ontbonden door middel van een turbo liquidatie. Geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid oprichters. Turbo liquidatie is wel onrechtmatig jegens schuldeisers en de directie is daarom in beginsel aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Niet gebleken is echter dat de vennootschap bij behoorlijke liquidatie, dan wel faillissement, wel aan haar verplichtingen had voldaan. Daarom is geen sprake van door de onrechtmatige liquidatie veroorzaakte, door de directie aan de schuldeisers te vergoeden schade.
Recht.nl artikelGeen aansprakelijkheid directie na onrechtmatige turboliquidatie (28-11-2014)
De rechtbank acht een turboliquidatie van een bv onrechtmatig jegens de schuldeisers. Het is echter niet gebleken dat de vennootschap bij een behoorlijke liquidatie (danwel faillissement) wl aan haar verplichtingen zou hebben voldaan. Daarom is geen sprake van door de onrechtmatige liquidatie veroorzaakte, door de directie aan de schuldeisers te vergoeden schade.
> Kantonrechter: turboliquidatie op grond van vaste jurisprudentie onrechtmatig (Scherpinondernemingsrecht.nl)
> Turboliquidatie: schuldeiser lijdt geen schade (Erhard Koekoek, Bouwman Van Dommelen)